Informationskanaler

På Observatorielundens skola så kommunicerar vi via bloggar eller Skolwebb. Elever och vårdnadshavare i förskoleklass kan ta del av viktig information på sin klassblogg (klicka på respektive ikon nedan). Elever och vårdnadshavare i årskurs 1-6 finner information på Skolwebben i ett klassrum. Informationen på blogg och Skolwebb uppdateras löpande.

 

Dela: