Informationskanaler

På Observatorielundens skola så kommunicerar vi via Skolwebb. Elever och vårdnadshavare finner information på Skolwebben i ett klassrum. Informationen på Skolwebb uppdateras löpande.

 

 

Dela: