Skolledning

I skolans ledningsgrupp ingår rektor, biträdande rektor, administrativ chef samt IT-samordnare.

Rektor Karin Nord

Bitr rektor Susanne Forss

Adm chef Mia Chrona

IT-samordnare Erik Sisfontes

Antal: 4