Skolledning

I skolans ledningsgrupp ingår rektor, biträdande rektor, administrativ chef samt samordnare.

Rektor Karin Nord: har det yttersta ansvaret för all verksamhet

Bitr rektor Susanne Forss: elevintag fsk - åk 6, rekrytering, vfu

Adm chef Mia Chrona: arbetar på expeditionen

Samordnare Andreas Mauritzson: ansvarig för fritids/fritidsklubb, IKT kontaktperson, Skolwebbsansvarig, webbansvarig

Antal: 4