Ansökan om ledighet

Det är skolans åsikt att hemmen noga bör överväga varje ansökan om ledighet, då varje elev har rätt till undervisning. Ledighet ges om synnerliga skäl finns.

Ledighet som sammanfaller med nationella proven i åk 3 och åk 6 beviljas ej.

Sammanlagd ledighet under ett läsår får beviljas högst 10 skoldagar av klasslärare. Ledighet därutöver beslutas av rektor.

Efter påskrift av båda vårdnadshavare lämnas blanketten till klassföreståndaren.

Dela:
Kategorier: