Elevhälsan

Observatorielundens skolas Elevhälsoteam

Karin Nord, rektor

Susanne Forss, biträdande rektor

Ingeborg Löfgren, speciallärare

Catharina Reichel, speciallärare

Marie Sundelius, skolsköterska

Åsa Sjöqvist, skolpsykolog

 

Skolhälsovården

Marie Sundelius, 08-508 34 007, arbetar onsdagar och torsdagar

Åsa Sjöqvist, 08-508 34 006, arbetar onsdag (efter lunch), torsdagar och fredagar

 

När barnen börjar i förskoleklass tar skolhälsovården (SHV) över från barnhälsovården (BVC) det förebyggande hälsoarbetet. Skolhälsovården är elevernas företagshälsovård och följer barnens hälsoutveckling ända tills de lämnar gymnasiet. Vårt arbete omfattar fortlöpande hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer och enklare sjukvårdsinsatser. Vi är också rådgivande i frågor angående barns hälsa. Är Ert barn sjukt och behöver sjukvårdande insatser som mediciner eller provtagning, ska Ni vända er till Vårdcentralen.

Skolläkare och skolsköterska har samma tystnadsplikt som sjukvården i övrigt. Skolläkare är Maria Pekkri. Hon finns på skolan på torsdagar. Kontakt med skolläkare sker via skolsköterskan.

 

Hälsobesök enligt fastställt program: År F – 6

F-klass: Hälsoundersökning hos skolläkare, uppföljning av hälsouppgift, tillväxtmätning (längd och vikt), motorik- och ryggkontroll, eventuella kompletterande vaccinationer.
Åk 1: Syn- och hörseltest. Eventuella uppföljande hälsobesök.
Åk 2: Tillväxmätning (längd och vikt). Eventuella uppföljande hälsobesök.
Åk 3: Eventuella uppföljande hälsobesök.
Åk 4: Hälsosamtal, hälsoprofil, tillväxt, ryggkontroll, syn
Åk 5: Flickor HPV vaccination (2 doser på ett läsår), kontrollelever
Åk 6: Hälsokontroll, tillväxt, syn, rygg, samtal

Om det är något Du undrar över eller känner oro för, kontakta gärna skolsköterskan.

 

Skolpsykolog

Observatorielundens skola abonnerar på 6 timmar psykologtjänst, per vecka från Psykologenheten, Uppdragsavdelningen, Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad. Psykologenheten erbjuder psykologisk kompetens för att underlätta lärandet för alla barn.
Den psykologiska kompetensen omfattar bland annat utvecklingspsykologi, inlärningspsykologi och kunskap om barns och ungdomars psykiska störningar. Den omfattar också kunskap om kriser och konflikter, grupp- och organisationspsykologi. Skolpsykologen omfattas av sekretesslagen. Psykolog på Observatorielundens skola ingår i skolans Elevhälsoteam och har en konsultativ roll till skolans personal och föräldrar. Psykologen utreder ibland en elevs svårigheter och bistår i att en elev remitteras vidare vid behov.

Välkomna till skolhälsovården på Observatorielundens skola!

Dela:
Kategorier: