Elevråd

Elevrådet arbetar med elevdemokratin utifrån klassråd och skolans behov. Varje elev på skolan har möjlighet att genom elevrådet vara delaktig och påverka skolans arbetsmiljö. Varje klass i årskurs 1 – 6 utser två representanter till elevrådet. Årskurs 1-3 har ett elevråd och årskurs 4-6 har ett elevråd. Ordförande är en ur personalstyrkan. Skolledningen deltar efter behov och önskemål.

Dela:
Kategorier: