Fritids och fritidsklubb

Observatorielundens skola erbjuder elever från förskoleklass och upp till och med årskurs 3 skolbarnomsorg, så kallat fritids. Ansökan görs via skolans expedition/webbplats genom en blankett eller via webbplatsen ”Min barnomsorg”. Mellanstadieelever erbjuds att delta på skolans egen fritidsklubb. Anmälan dit görs via expeditionen. Öppettider för fritidsklubben är efter skoltid fram till och med kl. 17.00.

Dela:
Kategorier: