Informationskanaler

På Observatorielundens skola så kommunicerar vi via Skolwebb. Elever och vårdnadshavare finner information på Skolwebben i rum Skola/Fritids. Informationen på Skolwebb uppdateras löpande.

 

 

Dela: