Komet

Bråkar du och ditt barn ofta?

Du är inte ensam. Bråk mellan föräldrar och barn är helt naturligt, men mycket bråk kan leda till en negativ spiral som är svår att ta sig ur. I en Kometgrupp får du lära dig nya sätt att samspela med ditt barn, för en bättre relation med mindre bråk. Här träffar du också andra som är i samma situation som du.

Vad är KOMET?

Komet är en förkortning för KOmmunikationsMETod och är ett utbildningsprogram som riktar sig till föräldrar. Målet är att lära ut verktyg som leder till mindre bråk och konflikter. Programmet bygger på att lära föräldrar bättre sätt att kommunicera med barnet. Idén är att det är den vuxne som i första hand måste ändra sitt beteende för att minska problemen. En kurs i Komet ger föräldrar verktyg som på sikt leder till en bättre relation mellan den vuxne och barnet. Komet består av 10 gruppträffar och en individuell träff.

Kontakt: Catharina Reichel Speciallärare på Observatorielundens skola.

Dela: