Om skolan

Observatorielundens skola - i Kunskapens kvarter

Observatorielundens skola är en skola med klasser från förskoleklass till årskurs 6 som är centralt belägen vid Odenplan, Observatorielunden och Stockholms stadsbibliotek. Skolan finns på Sandåsgatan 2, Norrtullsgatan 5 och Vegagatan 4. På Sandåsgatan 2 ligger huvudbyggnaden. Där finns skolans administration, expedition, skolledning, skolsyster, skolpsykolog och vaktmästeri.

Skolan startade hösten 2014 med nio klasser. För närvarande finns 15 klasser med cirka 370 elever och ca 60 personal.

Ett elevhälsoteam finns, som leds av rektor. I teamet ingår skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog och speciallärare.

Både Sandåsgatan och Norrtullsgatan har skolrestauranger med mottagningskök. Maten köps in från Klein´s kitchen.

Elever i årskurs 4-6 har sin undervisning i idrott på Matteus skola. De yngre eleverna har idrott i KFUM:s lokaler på Rosengatan.

Parken Observatorielunden fungerar som skolgård. Under hösten 2016 iordningställs en mindre yta i direkt anslutning till Sandåsgatan som är ämnad att användas som skolgård/lekpark.

Skolbarnomsorgen (fritids) är lokal- och verksamhetsintegrerad. Det innebär att fritids använder samma lokaler som skolan, och att skolundervisning och fritids fungerar som en enhet. Fritids öppnar redan klockan sju på morgonen, innan skoldagen startar. Personalen på fritids följer eleverna hela dagen och är ett stöd i klasserna. Därigenom skapas trygghet och arbetsro, och undervisningens kvalité höjs.

Verksamheten präglas av goda värden som exempelvis trygghet, trivsel, hänsyn, kamratskap och respekt. Värdegrundsarbetet genomsyrar all verksamhet och hålls ständigt levande genom samtal och reflektion. För elever och personal ska verksamheten kännas trygg och trivsam.

 

Inriktning och värdegrund

Vår verksamhet drivs i linje med Stockholms stads inriktning om ”Ett Stockholm som håller samman”. Observatorielundens skola har unika möjligheter att leva upp till den inriktningen. Våra elever lär sig tidigt att olikheter berikar och att alla människor har lika värde. Detta ökar deras möjligheter till ett meningsfullt liv där de som vuxna kan fungera i ett demokratiskt samhälle där varje individ, oavsett olikhet eller likhet är viktig och har sin funktion. Vår strävan är att skolan ska uppfattas som en trygg plats som präglas av en gemensam värdegrund om alla människors lika värde.

 

Från hösten 2016 startar all undervisningen kl. 08.15 varje dag utom måndagar, då det är sovmorgon. Måndagar startar undervisningen kl. 09.15.

Till höger på sidan finner du skolans styrdokument.

Dela:

Styrdokument

Skolans styrdokument utgör grunden på vilken verksamheten baseras. Dokumenten kan alla kopplas till Skolverkets tydliga mål och vision.