Skolledning

I skolans ledningsgrupp ingår rektor, biträdande rektorer, administrativ chef samt IT-samordnare.

Rektor: Karin Nord

Biträdande rektor 4-9: Susanne Forss

Biträdande rektor F-3: Linda Ahlström

Administrativ chef: Mia Chrona

IT-samordnare: Erik Sisfontes

Antal: 5