Trygghetsteam

Det är vi som ingår i skolans trygghetsteam. Vid misstänkt mobbning får vi i uppdrag att utreda, dokumentera och följa upp ärendet tills det kan avslutas. Vi i teamet träffas kontinuerligt och arbetar enligt en modell som presenteras i skolans Likabehandlingsplan.