Skolråd

Skolrådet är ett forum för frågor från alla dem som på olika sätt är delaktiga i skolans verksamhet. Elever, skolledning, pedagogisk personal, kökspersonal, och vårdnadshavare. Frågorna är ofta av mycket olika slag.
 
Föräldrar och elever får inblick i skolans verksamhet och skolan får veta föräldrarnas och elevernas åsikter i särskilda frågor. Mötena är under skoltid och äger rum fyra gånger per läsår.

Dela:
Kategorier: