Skolwebben

Observatorielundens skola använder Stockholm Skolwebb för information om skola och årskurs. Även för dokumentation av skriftliga omdömen, IUP,  m.m. Via Skolwebben når du även information om betyg och frånvaro. Du länkas då till Skolplattformen. Du som vårdnadshavare kan logga in på Skolwebben och ta del av dessa uppgifter inför t.ex. utvecklingssamtal. Alla klasser har även ett gemensamt rum som heter Skola/Fritids. Där finns information om schema, läxor, prov, viktiga dagar m.m.

Hur kommer jag igång som elev?
Som elev behöver du inget mobilt Bank Id för att logga in på Skolwebben. Använd följande adress för att logga in: skolwebb.stockholm.se. Fyll i ditt användarnamn samt lösenord (det får du av din lärare). Om du har glömt ditt lösenord eller vill byta det kan du kontakta skolans IT-samordnare.

Hur kommer jag igång som vårdnadshavare?
För att kunna logga in på Skolwebben måste du ha e-legitimation eller bank-id som du kan få från din bank, Posten eller Telia. Logga in på Skolwebben här som medborgare.

Hjälp! Det funkar inte!
Om du har problem med att logga in, kontakta Kontaktcenter Stockholm. Du kan även nå dem på telefon: 08-508 00 508. Kom ihåg att ge så detaljerad information som möjligt om ditt problem, så ditt ärende kan lösas på snabbast möjliga vis.

Dela: