Systematiskt kvalitetsarbete

Som huvudman (rektor) har man ett ansvar att systematiskt planera, följa upp och analysera resultaten i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer. Detta ska vara underlag för insatser så att verksamheten kan utvecklas och nå uppsatta mål och resultat.

En viktig del av kvalitetsarbetet på enhetsnivå, något som också framgår i skollagen, är att det bedrivs tillsammans med personal, elever samt vårdnadshavare. Det måste därför finnas organisation och resurser som underlättar utvecklingsarbetet både på huvudmannanivå och på enhetsnivå.

Dela:
Kategorier: